Wellcome

NGÀY 27 GIÁ TRỊ THÀNH THẬT Sức mạnh của sự thật lòng sẽ giúp bạn học tập từ những sai lầm của bạn

NGÀY 27 - GIÁ TRỊ: THÀNH THẬT
“Sức mạnh của sự thật lòng sẽ giúp bạn học tập từ những sai lầm của bạn.”
CHIÊM NGHIỆM
Sức mạnh của sự thành thật trong lòng giúp ta học hỏi từ mọi tình huống. Khi chuyện diễn ra không như ý, ta có thể suy nghĩ tường tận việc học tập từ tất cả những sai lầm còn hơn là biện hộ với người khác hay với bản thân ta. Biện hộ nghĩa là giấu điếm sự thật và chặn ta lại không cho ta học hỏi và tiến bộ.
ỨNG DỤNG
Nghĩ đến một chuyện xảy ra không như ý trong ngày hôm nay, tôi cần hỏi bản thân về việc tôi đã góp phần gì vào tình huống đó. Khi hiểu điều này rồi, tôi sẽ biết cách sửa chữa bản thân trong tương lai.
2020-08-12
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *