Wellcome

NGÀY 46 GIÁ TRỊ TÔN TRỌNG Cho tôn trọng là nhận tôn trọng CHIÊM NGHIỆM Ta thường mong đợi sự tôn trọng từ người khác và khi người khác không

NGÀY 46 - GIÁ TRỊ :TÔN TRỌNG
“Cho tôn trọng là nhận tôn trọng.”
CHIÊM NGHIỆM
Ta thường mong đợi sự tôn trọng từ người khác và khi người khác không cư xử theo cách mà ta mong đợi, ta thường hay thất vọng. Ta chỉ nghĩ đến việc người khác phải cho ta cái gì khác chứ, nhưng sự việc luôn không như ta mong đợi.
ỨNG DỤNG
Thay vì mong đợi người khác thay đổi cho vừa ý tôi, và thay vì mong đợi sự tôn trọng từ người khác, tôi cần phải để ý xem tôi có cho lại sự tôn trọng không. Tôi càng chấp nhận và tôn trọng mọi người như chính họ, tâm trí tôi càng được bình yên (không có những suy nghĩ tiêu cực và lãng phí). Người ta sẽ bắt đầu đáp lại thiện cảm của tôi và còn tôn trọng tôi nữa.
2020-08-12
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *