Wellcome

Chào tháng mới Tháng mới may mắn nhé Tháng cũ đen tới tận phút chót sáng con lớn đi lớp bị sứt trán khâu 2 mũi tối mẹ con Ca đc diễn tập chạ

Chào tháng mới. Tháng mới may mắn nhé. Tháng cũ đen tới tận phút chót, sáng con lớn đi lớp bị sứt trán khâu 2 mũi, tối mẹ con Ca đc diễn tập chạy cháy trong bệnh viện. Vui thế ??Chào tháng mới. Tháng mới may mắn nhé. Tháng cũ đen tới tận phút chót, sáng con lớn đi lớp bị sứt trán khâu 2 mũi, tối mẹ con Ca đc diễn tập chạy cháy trong bệnh viện. Vui thế ??
2020-09-21
0 Bình luận:

Bình luận

Tên *
Bình luận *